Rozhovor pro M.S.QUATRO

„Sport, zdraví a finance“ si klade za cíl řešit problémy sportovců na všech úrovních


Společnost M.S.QUATRO se v září letošního roku stala partnerem ojedinělého projektu „Sport, zdraví a fnance“, který se jako první svého druhu zabývá problémem fnanční gramotnosti a ochranou profesionálních a amatérských sportovců. Vznikl díky manažerům a nadšencům z oblasti marketingu, kteří během dvaceti let posbírali zkušenosti v oblasti amatérského a profesionálního fotbalu a hokeje.

Projekt bylo možné realizovat díky konzultacím s renomovanými trenéry, manažery, hráči a terapeuty. Inspirací byly také zahraniční projekty a charitativní organizace 

Poprosili jsme Pavla Petráše – jednatele společnosti Sport XService Marketing s.r.o. o několik slov k projektu.

Kde se myšlenka a chuť realizovat projekt „Sport, zdraví a fnance“ zrodila?
Po jedné konferenci, která se zabývala stavem v profesionálním sportu jsme si sedli a pochopitelně kritizovali stav, ve kterém profesionální sportovci fungují. Při debatě zazněla připomínka: „Jo, jenom všichni kecáte a nic proto neděláte“. A to byl první impuls. Začali jsme sbírat informace ze zahraničí, diskutovat s hráči, trenéry, funkcionáři, lékaři a psychology. Bohužel v té době došlo i k několika tragédiím, kdy vrcholoví sportovci spáchali sebevraždy. Tenkrát jsme pochopili, že se jedná o celý balík neřešených problémů, které zatěžují nejen profesionální, ale i amatérské sportovce. Tak projekt vznikl. 
 
Můžete představit hlavní cíle projektu?
Jde o snahu něco změnit. Pomoct lidem dělat dobrá rozhodnutí. A především ochránit sportovcům jejich fnance a majetek, zdraví, a zajistit radost ze sportu bez ohledu na to, zda jsou na profesionální nebo amatérské úrovni.  
 
Jak dlouho projekt funguje?    
V roce 2018 jsem oslovil předsedu Moravského fotbalového svazu, a toho projekt zaujal. Následovalo několik schůzek na FAČR. Jednání ale nevedla takovým směrem, který jsme si představovali. To byl důvod vydat se vlastní cestou. 
 
Jakým způsobem začala spolupráce s M.S.QUATRO?
Na začátku se projevila moje naivita vůči fnančně poradenským společnostem. Přestože jsme jasně stanovili naše priority a strategie pro péči o členy, končilo to vždy stejně: „Dejte nám kontakty na klienty a naše call centra je budou kontaktovat“.  Žádné proklamované šíření fnanční gramotnosti, ale ve skutečnosti fabriky na peníze. Ve chvíli, kdy jsem pomalu ztrácel iluze, jsem potkal pana Hanuše a od něj získal kontakt na M.S.QUATRO. V březnu 2020 jsem se poprvé setkal s Martinem Macho a Petrem Suchyňou. Seznámili mě s prací svých fnančních poradců a strategií společnosti. Potkal jsem konečně osoby, pro které není poradenství jen práce, ale určitým způsobem poslání, jehož výsledkem má být spokojený klient. Po několika dalších schůzkách jsme se již dohodli na konkrétní formě spolupráce. 

S kým vším kromě M.S.QUATRO ještě spolupracujete?
Je to například Česká asociace fotbalových hráčů, která s námi spolupracuje na projektu „Duševní zdraví“, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projektu vzdělávacích kurzů pro sportovce a fotbalové manažery, s Ministerstvem zdravotnictví ČR na projektu „Zdraví“. 
Mezi naše blízké spolupracovníky z řad bývalých sportovců patří zejména:
Petr Švancara - bývalý profesionální fotbalista (Slovácko, Brno, Slavia), fotbalový expert 
Richard Švehlík - bývalý fotbalista, funkcionář, trenér seniorů, šéftrenér mládeže a učitel na škole s fotbalovým zaměřením a další osobnosti.

Jakým způsobem oslovujete kluby a hráče? 
Máme spoustu osobních kontaktů na kluby, jednáme s majiteli klubů, rozesíláme informační emaily a letáky, a v neposlední řadě připravujeme mediální kampaň.

Jaké máte vize do budoucnosti? 
Chystáme další novinky pro své členy a rozšíření nabídky. Smlouvy jsou před podpisem, tak bych nerad zveřejňoval podrobnosti. Máme i další plány, ale vzhledem k současné situaci ve společnosti by bylo předčasné cokoli předem prozrazovat. 

Andrea Červenková